Szkolenia zamknięte

Szkolenia – Proponujemy szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych psychologów, trenerów mających doświadczenie w relacjach z ludźmi w aspekcie biznesowym, zespołowym i indywidualnym. Proponujemy szkolenia gotowe obejmujące poniższe tematy i zagadnienia, ale przede wszystkim „szyte na miarę”, które mogą być kompilacją poniższych tematów jak też rozwinięciem o sprawy nie ujęte w zestawieniu, a ważne z punktu widzenia klienta.

Komunikacja – Jeden z najważniejszych czynników prawidłowego funkcjonowania człowieka w świecie współczesnym, a tym bardziej w świecie biznesu. Podstawowe umiejętności, bez których nie można mówić o prawidłowych umiejętnościach społecznych, które chociaż trochę mają wspólnego z komunikowaniem się.

Werbalna i niewerbalna – Nie ma prawidłowej komunikacji werbalnej bez umiejętności niewerbalnych i odwrotnie – dlatego nie oddzielamy tych dwóch tematów i zawsze mówimy o nich wspólnie.

Sprzedaż – Psychologiczne aspekty sprzedaży związane z prawidłową komunikacją, rozpoznaniem typu klienta oraz możliwością dostrajania się do niego oraz funkcjonowaniem handlowców w sytuacji handlowej.

 • Dla handlowców
 • Dla kierowników regionalnych
 • Dla dyrektorów handlowych

Planowanie procesu sprzedaży

 • Rozpoznanie potrzeb klienta
 • Sprzedaż korzyści, a nie tylko produktów czy usług

Realizacja procesu sprzedaży

 • Prawidłowe relacje z klientem
 • Dostrojenie do klienta
 • Ważne aspekty procesu sprzedaży – mocne i słabe punkty
 • Zachowania posprzedażowe

Współpraca – Psychologiczne aspekty prawidłowej komunikacji ważnej w relacjach z innymi osobami, z którymi musimy i chcemy współpracować.

 • ● Relacje z klientami
 • Relacje z kooperantami
 • Relacje z klientem wewnętrznym
 • Relacje w zespole
 • Relacje przełożony – podwładni
 • Relacje pracownik – współpracownicy
 • Relacje pracownicy – przełożeni
 • Relacje między różnymi zespołami
 • Audyty wewnętrzne

Zarządzanie – Psychologiczne aspekty zarządzania w kontekście prawidłowej komunikacji oraz rozumienie znaczenia prawidłowych relacji komunikacyjnych oraz wykorzystania ich w zarządzaniu ludźmi i procesami.

Zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • Wywieranie wpływu
 • Pozyskiwanie informacji
 • Budowanie relacji w zespole
 • Partnerstwo
 • Coaching

Procesami:

 • Relacjami w zespole
 • Sprzedażą
 • Pozyskiwaniem informacji
 • Rozwojem pracowników
 • Rotacją i zwalnianiem pracowników

Cechy kierownicze

 • Rozpoznawanie cech kierowniczych i ich doskonalenie

Negocjacje – Psychologiczne aspekty negocjacji w aspekcie komunikacji z trudnym partnerem, która jest niezbędna do stawiania czoła najtrudniejszym przeciwnikom.

 • Handlowe
 • Posprzedażowe
  • Reklamacje
  • Windykacja należności
 • Kooperacyjne
 • Pracownicze
  • Zatrudnianie
  • Zwalnianie
  • Konflikty
  • Układy zbiorowe

Stres – Jeden z najważniejszych czynników indywidualnych mający wpływ na nas i nasze otoczenie oraz na efektywność naszej pracy i zadowolenie z niej. Zrozumienie mechanizmów, zminimalizowanie wpływu stresorów oraz umiejętne stosowanie technik antystresowych gwarantuje większy sukces indywidualny i zespołu pracowników.

 • Rozpoznawanie stresorów
  • Zagrożenia w pracy
 • Radzenie sobie ze stresem
  • Indywidualny wpływ na stres
  • Zespół i warunki pracy w walce ze stresem
 • Techniki relaksacyjne
  • Mój przyjaciel stres

Asertywność – Jest to ten czynnik psychologiczny, który pozwala pracownikom i przełożonym czuć się pewniej i lepiej w każdej sytuacji. Osoba asertywna to osoba potrafiąca zadbać o swój, jak i firmowy interes bez popadania w konflikty ze światem zewnętrznym.

 • Asertywność werbalna i niewerbalna
  • W relacjach w zespole
  • W sytuacjach interpersonalnych
  • W sprzedaży
  • W negocjacjach

Emocje – Jest to zapomniany czynnik ludzkiego funkcjonowania, od którego tak wiele zależy. Umiejętne rozpoznawanie własnych jak i cudzych emocji pozwala nam w pełni zaistnieć w każdej sytuacji, dając nam siłę i pewność, że to my jesteśmy panami sytuacji.

 • W relacjach interpersonalnych
  • Ja i moje emocje
  • Rozpoznawanie emocji
 • W sprzedaży
 • W negocjacjach

Motywacja – Szkolenia motywacyjne globalnie służą przede wszystkim firmie gdyż są doładowaniem akumulatorów dla załogi, która ma więcej energii do pracy po tym jak czuje, że jest dla przełożonych ważna i należy jej się nagroda. Wybór zakresu takich szkoleń zależy od potrzeb pracowników.

Negocjacje – Psychologia pozwala nam rozumieć mechanizmy i techniki negocjacyjne lepiej niż tylko czytając podręczniki. Poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz umiejętne wykorzystanie swoich zasobów oraz znajomość kilku sztuczek na pewno w znacznym stopniu przyczyni się do sukcesu negocjacyjnego.

Coaching – Jedna z najważniejszych umiejętności na stanowiskach kierowniczych. Umiejętność rozpoznawania potrzeb zespołu, wspierania i motywowania jest najcenniejszą w osiąganiu zespołowych sukcesów. Bycie Coacherem nie jest łatwe, ale można się do tego przygotować.

Diagnoza – Szkolenia nie zawsze zawierają element diagnozy. Proponujemy szkolenia, podczas których zespół – pracownicy i przełożeni mogą się czegoś o sobie dowiedzieć. Poznać słabe i mocne strony. Zaplanować proces zmian, a nawet od razu spróbować go wdrożyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.