Obszary zainteresowania

Narzędzia badawcze – Proponujemy budowę narzędzi badawczych wykorzystywanych w procesach zarządzania. Własne narzędzia mają przewagę nad gotowymi, funkcjonującymi na rynku – są lepiej dopasowane do potrzeb danej jednostki, trafniej sprawdzają oczekiwane efekty, dokładniej uwzględniają zmienne zależne, niezależne i zakłócające.

Testy, kwestionariusze, ankiety

Dla potrzeb HR

Do procesów personalnych

Do audytów wewnętrznych

Do wszelkich badań, prognoz i diagnoz

Badania – Proponujemy prowadzenie procesów badawczych obejmujących aspekty psychologiczne funkcjonowania firmy. Korzystamy z narzędzi dostępnych na rynku, ale też potrafimy budować własne aby jak najlepiej spełniały oczekiwania naszych klientów.

Ewaluacja – przy pomocy metody – „Pajęczyna efektywności” jest to czterowymiarowe narzędzie, proponowane przez nas zgodnie z podejściem metodologicznym, nakazującym mierzyć to samo zjawisko przy pomocy różnych metod.

Szkoleń

Procesów

Audytów

Przedsięwzięć wewnątrzfirmowych

Badania procesów

Diagnoza stanu

Kultura firmy

Szkolenia – Proponujemy szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych psychologów, trenerów mających doświadczenie w relacjach z ludźmi w aspekcie biznesowym, zespołowym i indywidualnym. Proponujemy szkolenia gotowe obejmujące poniższe tematy i zagadnienia, ale przede wszystkim „szyte na miarę”, które mogą być kompilacją poniższych tematów jak też rozwinięciem o sprawy nie ujęte w zestawieniu, a ważne z punktu widzenia klienta.

Komunikacja – Jeden z najważniejszych czynników prawidłowego funkcjonowania  człowieka w świecie współczesnym, a tym bardziej w świecie biznesu. Podstawowe umiejętności, bez których nie można mówić o prawidłowych umiejętnościach społecznych, które chociaż trochę mają wspólnego z komunikowaniem się.

Werbalna i niewerbalna – Nie ma prawidłowej komunikacji werbalnej bez umiejętności niewerbalnych i odwrotnie – dlatego nie oddzielamy tych dwóch tematów i zawsze mówimy o nich wspólnie.

Sprzedaż – Psychologiczne aspekty sprzedaży związane z prawidłową komunikacją, rozpoznaniem typu klienta oraz możliwością dostrajania się do niego oraz funkcjonowaniem handlowców w sytuacji handlowej.

● Dla handlowców

● Dla kierowników regionalnych

● Dla dyrektorów handlowych

Współpraca – Psychologiczne aspekty prawidłowej komunikacji ważnej w relacjach z innymi osobami, z którymi musimy i chcemy współpracować.

● Relacje z klientami

● Relacje z kooperantami

● Relacje z klientem wewnętrznym

● Relacje w zespole

Relacje przełożony – podwładni

Relacje pracownik – współpracownicy

Relacje pracownicy – przełożeni

Relacje między różnymi zespołami

Audyty wewnętrzne

Zarządzanie – Psychologiczne aspekty zarządzania w kontekście prawidłowej komunikacji oraz rozumienie znaczenia  prawidłowych relacji komunikacyjnych oraz wykorzystania ich w zarządzaniu ludźmi i procesami.

Zasobami ludzkimi

Wywieranie wpływu

Pozyskiwanie informacji

Budowanie relacji w zespole

Partnerstwo

Coaching

Procesami

Relacjami w zespole

Sprzedażą

Pozyskiwaniem informacji

Rozwojem pracowników

Rotacją i zwalnianiem pracowników

Negocjacje – Psychologiczne aspekty negocjacji w aspekcie komunikacji z trudnym partnerem, która jest niezbędna do stawiania czoła najtrudniejszym przeciwnikom.

Handlowe

Posprzedażowe

Reklamacje

Kooperacyjne

Pracownicze

Zatrudnianie

Zwalnianie

Konflikty

Układy zbiorowe

Stres – Jeden z najważniejszych czynników indywidualnych mający wpływ na nas i nasze otoczenie oraz na efektywność naszej pracy i zadowolenie z niej. Zrozumienie mechanizmów, zminimalizowanie wpływu stresorów oraz umiejętne stosowanie technik antystresowych gwarantuje większy sukces indywidualny i zespołu pracowników.

Rozpoznawanie stresorów

Zagrożenia w pracy

Radzenie sobie ze stresem

Indywidualny wpływ na stres

Zespół i warunki pracy w walce ze stresem

Techniki relaksacyjne

Mój przyjaciel stres

Asertywność – Jest to ten czynnik psychologiczny, który pozwala pracownikom i przełożonym czuć się pewniej i lepiej w każdej sytuacji. Osoba asertywna to osoba potrafiąca zadbać o swój, jak i firmowy interes bez popadania w konflikty ze światem zewnętrznym.

Asertywność werbalna i niewerbalna

W relacjach w zespole

W sytuacjach interpersonalnych

W sprzedaży

W negocjacjach

Emocje – Jest to zapomniany czynnik ludzkiego funkcjonowania, od którego tak wiele zależy. Umiejętne rozpoznawanie własnych jak i cudzych emocji pozwala nam w pełni zaistnieć w każdej sytuacji, dając nam siłę i pewność, że to my jesteśmy panami sytuacji.

W relacjach interpersonalnych

Ja i moje emocje

Rozpoznawanie emocji

W sprzedaży

W negocjacjach

Zarządzanie – Jest to umiejętność konieczna do prawidłowego funkcjonowania na stanowiskach kierowniczych. Można ją rozpoznawać jako cechę i udoskonalać jako umiejętność w zależności od potrzeb i kontekstów.

Zasobami ludzkimi

Wywieranie wpływu

Pozyskiwanie informacji

Budowanie relacji w zespole

Partnerstwo

Coaching

Procesami

Relacjami w zespole

Sprzedażą

Pozyskiwaniem informacji

Rozwojem pracowników

Rotacją i zwalnianiem pracowników

Cechy kierownicze

Rozpoznawanie cech kierowniczych i ich doskonalenie

Sprzedaż – Psychologiczne aspekty sprzedaży są pewnie tak samo istotne jak twarde techniki, ale pewnie istotniejsze w całym procesie sprzedaży. To od nich zależy nawiązywanie relacji, prawidłowa komunikacja, zadowolenie klienta i jego wierność.

Planowanie procesu sprzedaży

Rozpoznanie potrzeb klienta

Sprzedaż korzyści, a nie tylko produktów czy usług

Realizacja procesu sprzedaży

Prawidłowe relacje z klientem

Dostrojenie do klienta

Ważne aspekty procesu sprzedaży – mocne i słabe punkty

Zachowania posprzedażowe

Motywacja – Szkolenia motywacyjne globalnie służą przede wszystkim firmie gdyż są doładowaniem akumulatorów dla załogi, która ma więcej energii do pracy po tym jak czuje, że jest dla przełożonych ważna i należy jej się nagroda. Wybór zakresu takich szkoleń zależy od potrzeb pracowników.

Negocjacje – Psychologia pozwala nam rozumieć mechanizmy i techniki negocjacyjne lepiej niż tylko czytając podręczniki. Poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz umiejętne wykorzystanie swoich zasobów oraz znajomość kilku sztuczek na pewno w znacznym stopniu przyczyni się do sukcesu negocjacyjnego.

Coaching – Jedna z najważniejszych umiejętności na stanowiskach kierowniczych. Umiejętność rozpoznawania potrzeb zespołu, wspierania i motywowania jest najcenniejszą w osiąganiu zespołowych sukcesów. Bycie Coacherem nie jest łatwe, ale można się do tego przygotować.

Diagnoza – Szkolenia nie zawsze zawierają element diagnozy. Proponujemy szkolenia, podczas których zespół – pracownicy i przełożeni mogą się czegoś o sobie dowiedzieć. Poznać słabe i mocne strony. Zaplanować proces zmian, a nawet od razu spróbować go wdrożyć.

Konsulting/Doradztwo – Firmy doradcze często zapominają o psychologicznym aspekcie funkcjonowania firm klientów. Proponujemy uzupełnienie tej luki. Spojrzenie z perspektywy najnowszych osiągnięć współczesnej psychologii jest wartością dodaną do każdego konsultingu. Doradzamy w szeroko rozumianym zakresie procesów psychologicznych. Potrafimy rozpoznać „co gra a co nie gra”. Zwracamy uwagę na to co ważne i pilne, ale też potrafimy rozpoznać i odrzucić co nie ważne i nie pilne.

Personalne

Firmowe

Zarządzanie

Wizerunek

HR

Zespoły

Ludzie

Mediacje – Zespół naszych psychologów z doświadczeniem klinicznym i terapeutycznym potrafi znakomicie funkcjonować w sytuacji konfliktu, rozpoznać go, przyjrzeć się mu, wyciągnąć wnioski i na koniec rozwiązać.

Konfliktów

W zespole

W firmie

W relacjach

Negocjacje – Zespół naszych specjalistów potrafi w imieniu klienta wziąć czynny udział w negocjacjach wszelkich spraw wspierając go w tym procesie, gwarantując pełną dyskrecję i profesjonalizm. Służymy też doradztwem w przygotowaniach do negocjacji. Szkolimy też przyszłych i aktualnych negocjatorów.

Pogotowie – Potrafimy być gotowi do największych wyzwań. Służymy pomocą w sytuacjach patowych. Uczestniczymy ramię w ramię jako przedstawiciel klienta we wszelkich sytuacjach tego wymagających gdzie potrzebne jest oko fachowca i jego umiejętności. Wchodzimy w procesy, które z niewiadomych lub wiadomych przyczyn zostały zablokowane. Organizujemy „burze mózgów” jeśli tylko w ten sposób klient może się „odblokować”.

Współuczestnictwo

Mediacje

Negocjacje

Diagnoza

Obserwacja

Burze mózgów

Dla działów kreatywnych

Dla działów projektowych

Dla zespołów zarządzających

Ewaluacja – Proponujemy proces ewaluacyjny przy pomocy metody – „Pajęczyna efektywności” – jest to czterowymiarowe narzędzie, używane przez nas zgodnie z podejściem metodologicznym, nakazującym mierzyć to samo zjawisko przy pomocy różnych metod.

Szkoleń

Procesów

Audytów

Przedsięwzięć wewnątrzfirmowych