Tworzenie wewnętrznych narzędzi testowych

Tworzenie wewnętrznych narzędzi testowych dla klientów według specjalnego zamówienia.

Konstruowanie i opracowanie testów, ankiet, formularzy potrzebnych do zbierania informacji, informacji zwrotnych, opinii, diagnozowania sytuacji. Na przykład „Ankieta informacji zwrotnej dla menedżera” – trójczynnikowy zestaw do oceny pracy menedżera.