Propozycje dla osób poszukujących pracy i dla pracodawców

Mogą się do nas zgłaszać osoby poszukujące pracy (absolwenci i bezrobotni)
aby wziąć udział w autorskim programie „Otwórz się na pracę”

Pracodawcy mogliby fundować taki kurs osobom, które chcą zwolnić
aby po zwolnieniu szybciej stanęły na nogi i nie wspominały źle swojego poprzedniego miejsca pracy.

Wzięcie udziału w programie nauczy skuteczniej wykorzystywać swoje plusy
i zniweluje wpływ minusów. To nie Wy powinniście szukać pracy – to pracodawcy powinni marzyć o zatrudnieniu Was.

Nigdzie na świecie nie ma takiej drugiej osoby jak Ty.

Proponujemy cykl spotkań usprawniających aktywne poszukiwanie pracy.
Uczymy rozpoznawać własne zasoby, emocje, wady i zalety, styl poznawczy
i temperament – aby każdy mógł stać się osobą w pełni wykorzystującą swoje możliwości w wielu kierunkach. Pomagamy w zmianie środowiska, zachowań
i umiejętności. Towarzyszymy w pracy nad systemem wartości.
Wspieramy poszukiwania tożsamości zawodowej.

Program „Otwórz się na pracę” wykorzystuje najnowsze doświadczenia z dziedziny wiedzy o człowieku, jego systemie motywacyjnym, stylach funkcjonowania poznawczego, hierarchii wartości, o jego przekonaniach i tożsamości tak zawodowej jak i ogólnospołecznej.

Niecodzienność tego programu to połączenie technik aktywizujących wewnętrzne zasoby do zmian zachowań i umiejętności (co również ma ogromne znaczenie w kreowaniu własnego środowiska). Istotne w nim jest także usprawnienie pracy z własnymi, często destrukcyjnymi, przekonaniami na swój temat w celu stworzenia nowych i modyfikacji starych.

Program służy stworzeniu dobrego i spójnego wizerunku – tożsamości zawodowej zgodnej z własnymi wartościami.

Jest to znakomita podstawa do poszukiwania pracy i planowania kariery zawodowej. Człowiek zaczynając od siebie ma szanse uniknąć wpływu swych słabości już na samym początku procesu poszukiwania pracy. Jest bardziej otwarty na to co chciałby robić, co dla niego jest ważne, twórcze i rozwojowe.

Poszukiwanie pracy staje się skuteczniejsze bo spójniejsze z całą osobowością. Przestaje być poszukiwaniem po omacku, a staje się określonym celem. Jednocześnie mają na niego mniejszy wpływ niepowodzenia – jednostka potrafi je zrozumieć, przewartościować, wykorzystać w dalszych poszukiwaniach – mając jednocześnie zwiększoną umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Posiadając te umiejętności człowiek może uniknąć poczucia zniechęcenia i bezsensowności poszukiwania pracy. Osiągając natomiast sukces nie jest podatny na syndrom wypalania zawodowego.

Program ten pozwala zrozumieć siebie i swoje potrzeby aby umiejętnie kierować swoim losem i nie poddawać się przeciwnościom.

Dodatkowe plusy programu to:

  • mało teorii, dużo praktyki
  • zastosowanie technik i metod NLP w pisaniu „skutecznego” CV i w rozmowie z pracodawcą
  • wykorzystanie teorii stylów radzenia sobie ze stresem
  • wypracowanie indywidualnej strategii postępowania w obciążających sytuacjach
  • praktyczne odniesienie do sytuacji z uwzględnieniem jej możliwości i ograniczeń