Ewaluacja zmian

– może odnosić się do wszelkich zmian zachodzących w firmie; począwszy od zmian personalnych, a skończywszy na zmianach struktury organizacji

Omawiamy cele, przyglądamy się procedurze, analizujemy etapy, oceniamy skutki.