Konsultacje psychologiczne

W każdej firmie – nawet najlepszej – zdarzają się sytuacje nadzwyczajne oraz takie, z którymi trudno poradzić sobie nie korzystając z pomocy
z zewnątrz.

Nieczęsto bowiem spotyka się jeszcze w Polsce organizacje zatrudniające lub współpracujące ze specjalistami mogącymi pomóc
w trudnościach wynikających z zaburzeń i zakłóceń w funkcjonowaniu psychosocjologicznym pracowników.

Wiadomo jednak, że kontakty międzyludzkie – te w pracy i te w domu – determinują efektywność ekonomiczną firmy.

Czasami niewielka pomoc lub umożliwienie uzyskania tej pomocy, okazanie zaangażowania ze strony przełożonych działa lepiej niż jakakolwiek inna motywacja, w tym również finansowa.

Proponujemy konsultacje zarówno dla poszczególnych osób,
jak również dla grup pracowniczych.