Sprawdzanie stanu przygotowań do audytu certyfikacyjnego ISO

Badamy stan przygotowań do audytu certyfikacyjnego ISO.

W porozumieniu z Zarządem firm sprawdzamy wprowadzane zmiany i procedury oraz stan wiedzy pracowników zgodny z daną normą

Ta ewaluacja pozwala firmom lepiej przygotować się na wejście audytorów zewnętrznych.

Nasze raporty wysoko ocenia Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.