Tatiana Ostaszewska-Mosak

Jest psychologiem klinicznym zdrowia.

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Zawsze szczególnie interesowała ją problematyka stresu i jego wpływu na funkcjonowanie człowieka. Temu zagadnieniu poświęciła swoją pracę magisterską oraz temu podporządkowała obserwacje dokonywane podczas stażu w warszawskich szpitalach. Od ukończenia studiów aż do teraz uczestniczyła i uczestniczy w wielu różnorodnych szkoleniach, kursach i konferencjach, doskonaląc swoje umiejętności psychologiczne
i interpersonalne.

Po studiach prowadziła własną prywatną praktykę psychologiczną.
Przez kilka lat udzielała również konsultacji dotyczących skutecznego uczenia się oraz wykorzystywania swoich, charakterystycznych dla każdego zasobów sprzyjających przyswajaniu wiedzy.

W latach 1998-2000 ściśle związana była z tematyką szkoleń dla biznesu. Pracowała między innymi jako dyrektor do spraw merytorycznych w jednej z warszawskich firm szkoleniowych. Zainteresowała się tematyką zastosowania psychologii w biznesie
oraz organizacją i zarządzaniem. Te zainteresowania zaowocowały stworzeniem programów ewaluacji szkoleń oraz innych narzędzi badających stan faktyczny organizacji lub ich elementów.

Teraz swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w firmie „psycholog.com.pl” oraz w Centrum Płodności Fertimedica.

Ukończyła kurs medycyny integracyjnej u znanej na całym świecie profesor Emmy Gonikman.