Audyty personalne

Są to diagnozy stanu faktycznego osób, zespołów, sytuacji, organizacji. Stworzonymi lub dopasowanymi do potrzeb narzędziami badamy:

 • cechy osobowości
 • poziom inteligencji
 • poziom umiejętności lub wiedzy np. – organizacja i wykorzystanie czasu pracy
 • style radzenia sobie ze stresem
 • sposoby funkcjonowania poznawczego – impulsywność-refleksyjność
 • style poznawcze
 • sposoby i metody rozwiązywania zadańmiejętności osobiste, w tym:
 • umiejętności osobiste, w tym:
  • umiejętności menedżerskie
  • umiejętności charakterystyczne dla danego stanowiska
  • cechy i umiejętności sprzyjające np. przy coachingu
  • umiejętności interpersonalne