Pogotowie

– gdy w firmie zachodzą gwałtowne zmiany, narastają konflikty, blokują się umysły i brak jest pomysłów lub rozwiązań

– służymy pomocą, doradztwem, prowadzeniem „burzy mózgów”, mediacjami, opieką nad procesami i zmianami